ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Save by Seva heeft een officiële ANBI status; hiermee worden wij door de overheid erkent in het mogelijk maken van het verzorgen van traumabehandelingen aan bevrijde kind-slaven in India. Volgens de ANBI-richtlijnen publiceren wij de volgende gegevens:

 1. De stichting is officieel geregistreerd als: “Stichting Save by Seva”. Echter kiezen wij ervoor om in onze communicatie de naam “Save by Seva Foundation” te gebruiken.
 2. Ons RSIN-nummer is: 855653474.
 3. U kunt contact met ons opnemen via info@savebyseva.org of:
  Ottho Heldringstraat 33k
  1066XT Amsterdam
 4. Het beleidsplan kunt u hieronder vinden of hier downloaden.
 5. Het bestuur bestaat uit de volgende vier leden:
  1. Voorzitter: Ravish Gopal.
  2. Vice-voorzitter: Rishma Khubsing.
  3. Secretaris: Maureen Soochit.
  4. Penningmeester: Dinesh Binda.
 6. Een verslag over onze activiteiten en bestedingen in 2015 kunt u hier vinden.
 7. Stichting Save by Seva kent geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden door het bestuur worden op vrijwillige basis verricht. Wel worden onkosten vergoed die tijdens activiteiten worden gemaakt. De onkosten van de vrijwilliger-psycholoog zijn opgenomen in het budget voor Project Dageraad.
 8. Details over ons budget kunt u vinden in ons projectplan.

Beleidsplan Stichting Save by Seva

Werkzaamheden
De stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van de uit slavernij bevrijde kinderen in India en het creëren van een duurzame oplossing voor deze problematiek, om een betere toekomst voor deze kinderen te kunnen bewerkstelligen. Middels het Dageraadproject zal er getracht worden een basis te leggen voor het verzorgen van traumabehandelingen aan de bevrijde kinderen. In navolging hiervan zal het volgende project zich richten op het creëren van een duurzame oplossing voor het bieden van dergelijke behandelingen.

Werving financiën
In eerste instantie zal de stichting alleen geld werven via donaties, verkregen via de volgende kanalen:

 • Oproep op de website, Facebookpagina en ander promotiemateriaal (flyers);
 • Oproep via traditionele media (kranten, radio);
 • Standhouden op evenementen (zoals het Diwali Festival);
 • Online crowdfunding campagnes (zoals www.onepercentclub.com).

Beheer van het vermogen
Donaties worden enkel ontvangen op de bankrekening (NL 35 INGB 0007 0441 12) van de stichting en staat onder beheer van de penningmeester de heer D. Binda.

Besteding van het vermogen
Hoewel de overige bestuursleden bevoegd zijn betalingen te verrichten, zullen bestedingen uitgevoerd worden door de heer Binda. Bestedingen zullen enkel verricht worden ter uitoefening van de gestelde werkzaamheden. Betreft het project Dageraad is er een gedetailleerd overzicht van het projectbudget beschikbaar in het projectplan.