Het Save by Seva team

Team Save by Seva

Ravish Gopal
Voorzitter en projectleider
Ik heb een drive om met een team van creatieve en kundige mensen een geweldig resultaat neer te zetten wat veel groter is dan wijzelf. Je inzetten voor de maatschappij en een ander is nodig om tot een betere wereld te komen. Door heel gericht te werken aan ons initiatief, kunnen wij op den duur een duurzame oplossing creëren en daarmee blijvend bijdragen aan een betere wereld.
Rishma Khubsing
Vice-voorzitter en hoofd behandelzaken en -onderzoek
In mijn werk als psycholoog probeer ik dagelijks mensen te helpen om hun lijdensdruk te verlichten. Ik vind het moeilijk om te zien als mensen lijden en fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van anderen. In India, waar mijn roots liggen, is er geen GGZ zoals in Nederland en moet men zelf leren leven met hun psychische klachten. Helaas gaat dit vaak mis. Ik vind dat ieder mens recht heeft psychologische hulp, ongeacht in welk land of werelddeel je leeft. Stichting Save by Seva probeert zich in te zetten voor het psychische welzijn van kinderen in India. Dit sluit goed aan bij wat ik belangrijk vind in het leven, o.a. iets voor een ander kunnen betekenen!
Maureen Soochit
Secretaris en communicatie & events coordinator
Ik probeer een positieve bijdrage te leveren aan het doel van de stichting omdat ik geloof dat het belangrijk is om ook terug te geven aan mensen die het minder goed hebben dan wij, hier in Nederland. Humanitaire goede doelen, vooral gericht op welzijn én kinderen spreken mij het meest aan omdat dit de basis en een voorwaarde is voor een betere wereld. Het doel van Save by Seva is heel concreet en professioneel opgezet waardoor mijn vertrouwen in het succes ervan groot is.
LinkedIn
Dinesh Binda
Penningsmeester
In Nederland is het vanzelfsprekend om een vrolijke jeugd te hebben met kansen op een toekomst zoals jij die wilt. Ik realiseer me heel goed dat in grote delen van de wereld dat totaal niet vanzelfsprekend is. Wij zijn wereldburgers en zouden voor elkaar moeten zorgen zover dat mogelijk is. Door mee te werken in deze stichting krijg ik de mogelijkheid om kinderen een grotere kans te geven op een vrolijke jeugd en een toekomst zoals ze die zelf voor ogen hebben in hun dromen.