Stichting

Stichting Save by Seva heeft als doel te voorzien in de behoefte aan psychologische zorg voor bevrijde kindslaven in India.

Visie

Ieder mens moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en verder te groeien, waardoor een goede toekomst met voldoening bewerkstelligd kan worden.

Missie

Psychische klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen helpen te marginaliseren, zodat deze geen obstakel vormen voor de groei en ontwikkeling van de mens.

Strategie

Korte termijn:  het uitzenden van een gekwalificeerde therapeut (Rishma Khubsing) naar het opvangtehuis ‘Bal Ashram’ in Jaipur, India voor het geven van traumabehandelingen.

Lange termijn: het opleiden van lokale hulpverleners, zodat zij in staat zijn zelfstandig de traumabehandelingen te kunnen voortzetten. Hiermee wordt een duurzame oplossing gecreëerd.

Download het volledige projectplan en lees meer over het doel, het budget en hoe het project tot stand is gekomen.